X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe)
Telefon : 0 (232) 335 12 59
Marka Danışmalık İşlemleri

Marka Danışmalık İşlemleri

Marka Danışmalık İşlemleri

Marka Nedir?

Marka, benzer ürün ve hizmetleri diğer ürün ve hizmetlerden ayırt etmek için kullanılan ya da belirlenen bir hizmetin sunum aşamasında ayırt edici unsur olarak tanımlanmaktadır. Harfler, sayılar, şekiller, sözcükler, ürünlerin biçimi veya ambalajları gibi çizilebilen, görüntülenebilen veya benzer biçimde sunuşlar, marka olarak değerlendirilebilir.

Ürün ve hizmetlerle onları tanıtan marka arasında güçlü bir bağ vardır. Bazı ürünler ve hizmetler markayla bütünleşmiş haldedir. Ürünlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal ve psikolojik özellikleri de mevcuttur. Marka imajının rakiplerine göre hedef kitlenin zihnindeki pozisyona konumuna bunu için yürütülen çalışmalara da markanın konumlandırılması denir. Marka bir isim olmanın dışında kimlik veya imaj gibi konumlandırılan hizmette bulunan bir kavram olarak bilinir.

Marka hedef kitlenin isteklerini, arzularını, beklentilerini fiziksel ve psikolojik yönden tatmin edebilmelidir. Bu tatmin konusunda iletişim ve işbirliği kurabilmeli. Marka hedef kitleyle güvene ve empatiye bağlı sağlam ilişkiler geliştirmelidir. Bunun yanı sıra her markanın anlatması gereken bir hikayesinin olması gerekir.

Marka Çeşitleri

Ticari Markalar

Bir firmanın imalatında veya ticaretinde yaptığı ürünlerin, başka firmaların ürünleriyle ayırt etmeye yarayan işarettir. Ürünlerin üzerinde kullanılan markalar ticari marka çeşididir.

Hizmet Markaları

Bir firmanın hizmetlerini diğer firmanın hizmetlerinden ayırt eden işarettir.  Hastanelerin, bankaların, otellerin, restorantların, reklamcılık, televizyon/radyo yayıncılığının bu tarz hizmet veren firmaların hizmet markası altında korunmaktadır.

Garanti Marka

Markanın sahibinin denetimi altında, birçok firma tarafından ortak özelliklerini üretim yöntemlerini garanti etmeye yarayan işarettir

Ortak Markalar

Ticaret üretim veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun ürün ve hizmetlerini diğer firmalardan ayrıt etmek için kullanılan işarettir.

Marka Tescili Nedir?

Marka bir firmanın tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu işaret özenle korunmalı yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olunmalıdır. Marka korunması, ürün ve hizmet hizmetlerin markanın gerçek sahiplerini korumaya yönelik bir sistemdir. Markanın gerçek sahibi, bahsedilen markayı ilk düşünen, ürün ve hizmet aşamasında kullanan kullanımını sürdüren kişidir. Bir başkası tarafından düşünülmüş uygulanmış bir markanın, diğer bireyler adına tescil edilmesi aykırı bir davranıştır.

Tescillenmiş markanın tescillenmemiş markaya göre büyük avantajları mevcuttur. Marka tescili başvuru aşamasında TÜRKPATENT tarafından incelenip onaylandığı takdirde, hem resmi hem de toplumun denetiminden geçmiş olmanın verdiği güvenle daha sağlam adımlarla ilerler.

Marka tescillenmesinde asıl amaç; haksız kazançları önlemenin yanı sıra, sizin de haksız kazanç sağladığınız söylentilerinin önüne geçebilir buna yönelik yapılan girişimleri kanıtlayabilirsiniz. Bu durum varlığından dahi haberinizin olmadığı fakat markanızın birebir benzer kopyasını tescilli bir markası bulanan işletme size dava açıp üretiminizi engelleyebilir. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalar riske girebilir.

Markaların korunması 10 yıldır bu süreç sona erdiğinde markalar yenilenmeye gidebilir. Unutmayın! Var olmanız bilmenize bilinir olmanız markanıza bağladır markanız sizin imzanızdır.

Top